Tietosuoja

Tietosuojalauseke

Henkilötiedot

Wasala menettelee henkilötietolain edellyttämällä tavalla henkilötietojen käsittelyssä ja rekisteröinnissä. Tiettyjen Wasalan tarjoamien verkkopalveluiden käyttö on mahdollista vain rekisteröitymällä palvelun käyttäjäksi. Rekisteröitymällä verkkopalvelun käyttäjäksi käyttäjän antamat henkilötiedot tallennetaan Wasalan asiakasrekisteriin. Wasala ei kerää eikä käsittele käyttäjiin liittyviä henkilötietolain tarkoittamia arkaluonteisia henkilötietoja.

Wasala käyttää asiakasrekisterin nimi- ja osoitetietoja asiakassuhteen ylläpitoon, sekä muihin vastaaviin Wasalan verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin. Käyttäjä antaa nimenomaisen suostumuksensa siihen, että Wasala voi käyttää ja luovuttaa asiakasrekisterin sisältämiä henkilötietoja suoramarkkinointitarkoituksiin henkilötietolain mukaisesti. Käyttäjä voi milloin tahansa estää henkilötietojensa käytön ja/tai luovuttamisen ilmoittamalla siitä Oulun Uutiset -verkkopalvelun asiakaspalveluun tai Suomen suoramarkkinointiliittoon.

Henkilötietolain tarkoittama rekisteriseloste on nähtävissä Oulun Uutiset -verkkopalvelussa sekä Wasala Oy:n osoittamassa asiakaspalvelussa osoitteessa Kansankatu 53, 90100 Oulu. Käyttäjä voi käyttää henkilötietolain mukaista tarkastusoikeuttaan lähettämällä kirjallisen ja allekirjoitetun tarkastusoikeuspyynnön Wasalan henkilötietorekisterivastaavalle osoitteella paavo.vasala@wasala.fi

Evästeiden käyttö

Wasalan verkkopalvelujen sisällön käytön seuraamiseksi sekä palvelujen käytön helpottamiseksi ja nopeuttamiseksi Wasala käyttää evästeitä ("cookies"). Eväste on lyhyt tekstitiedosto, jonka verkkopalvelin tallentaa käyttäjän kiintolevylle. Evästeiden avulla kerätään tietoja siitä, miten ja milloin verkkopalveluja käytetään. Käyttämällä Oulun Uutiset -sivuja, käyttäjä hyväksyy samalla evästeiden käytön.

Tietoturva

Käyttäjä on tietoinen, että verkkoympäristö ja verkkopalvelut eivät ole täysin tietoturvallisia. Käyttäjä vastaa omien tietojärjestelmiensä tietoturvan asianmukaisesta hoitamisesta.

Wasala järjestää palvelunsa tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla ja tehokkaasti ja pyrkii asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn tietojärjestelmiinsä.

Wasala ei kuitenkaan voi taata täydellistä tietoturvaa.